Piosenka z podprogową reklamą, czyli znajdź w niej nazwę firmy, dla której została napisana.